คอร์ดเพลง คนที่เรารัก พงษ์เทพ กระโดนชำนาญคนคนที่เรารักนั้นมีตั้งหลายคน มีคนผู้ทุกข์ทนมีพ่อแม่พี่น้อง

มีลูกกำพร้าเจ็บนักเวลาลูกร้อง

มีเพียงสำเนียงทำนองกล่อมให้ลูกหลับตา

 นอนให้นอนหลับเสียอ่อนเพลียทั้งวันแล้วหนา

ให้หลับฝันเห็นเทวดาท่านมาร่ายรำ

นอนให้นอนหลับเสียอ่อนเพลียทั้งวันแล้วหนา

ให้หลับฝันเห็นเทวดาท่านมาร่ายมารำ

 นอนหลับเสียอ่อนเพลียทั้งวันนอนหลับฝันเห็นเทวดา

มาร่ายมารำคมขำโสภาพอตื่นขึ้นมาเทวดาก็ไม่มี

คนคนที่เรารักนั้นมีตั้งหลายคนมีคนผู้ทุกข์ทนมีพ่อแม่พี่น้อง

มีลูกกำพร้าเจ็บนักเวลาลูกร้อง

มีเพียงสำเนียงทำนองกล่อมให้ลูกหลับตา

นอนให้นอนหลับเสียอ่อนเพลียทั้งวันแล้วหนา

ให้หลับฝันเห็นเทวดาท่านมาร่ายรำ

นอนให้นอนหลับเสียอ่อนเพลียทั้งวันแล้วหนา

ให้หลับฝันเห็นเทวดาท่านมาร่ายมารำ

 นอนหลับเสียอ่อนเพลียทั้งวันนอนหลับฝันเห็นเทวดา

มาร่ายมารำคมขำโสภาพอตื่นขึ้นมาเทวดาก็ไม่มี

 พอตื่นขึ้นมาเทวดาก็ไม่มี
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size