คอร์ดเพลง ผาตรอมใจ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ[Intro] G / Em / G / Em / G / Em / G /

       G   Am      G
ใต้แสงตะวัน ตำนานเล่าขานสงคราม
             Em         Bm
เพลิงลุกลาม เขาเกณฑ์ให้เป็นแมงเม่า
      C    Em          G
ชายคนนั้น กอดรัดพลัดพรากนงเยาว์
        Bm             G
เขาซึมคนเศร้า มืดมนจนผาตรอมใจ
       G   Am       G
ใต้แสงตะวัน คนธรรพ์ลั่นลำตะคอง
           Em         Bm
ธารทำนอง ไหลรางเรื่องราวเขาใหญ่
Am          Bm     Am 
ร่อนปีกงาม เบี่ยงงางอนง้อเนตรทราย
                         G 
ฟ้อนกิ่งก้านใบ แหวกว่ายทวนธารสีเทา

[Instru] / Em / G / Em / G /

      Em  Bm      G        Em  Bm      G  
ใต้ลำตะคอง ถึงผาเวลาย่ำเย็น ไม่ว่างเว้นแสงสูรย์สวยซึมผาเศร้า
      Am  Em      Am         Em 
ทอดอาลัยดั่งหวงดวงแดแหว่งเว้า ดิ่งดวงฤดี ให้ผาตรอมใจฝังจม
         G      Am       G
ใต้แสงดวงเดือน เลื่อนลอยล่องลำตะคอง
                 Em      Bm      Am
จากแล้วเหลียวมอง ผางามเขาล้อมน้อมก้ม กราบภูผา
  Bm         Am                           G
ฉันมาพร้อมความระทม เอาความตรอมตรม ซ้ำจมที่ผมตรอมใจ

[Instru] / Em / G / Em / G /
       / G Am / G / G Em / Bm / C Em / G / Bm / G /
       / Em Bm / G / Em Bm / G / Am Bm / Am / Em / G /
       / Em / G / Em / G /

       G   Am      G
ใต้แสงตะวัน ตำนานเล่าขานสงคราม
             Em         Bm
เพลิงลุกลาม เขาเกณฑ์ให้เป็นแมงเม่า
      C    Em          G
ชายคนนั้น กอดรัดพลัดพรากนงเยาว์
        Bm             G
เขาซึมคนเศร้า มืดมนจนผาตรอมใจ
       G   Am       G
ใต้แสงตะวัน คนธรรพ์ลั่นลำตะคอง
           Em         Bm
ธารทำนอง ไหลรางเรื่องราวเขาใหญ่
Am          Bm     Am 
ร่อนปีกงาม เบี่ยงงางอนง้อเนตรทราย
                         G 
ฟ้อนกิ่งก้านใบ แหวกว่ายทวนธารสีเทา

[Instru] / Em / G / Em / G /

      Em  Bm      G        Em  Bm      G  
ใต้ลำตะคอง ถึงผาเวลาย่ำเย็น ไม่ว่างเว้นแสงสูรย์สวยซึมผาเศร้า
      Am  Em      Am         Em 
ทอดอาลัยดั่งหวงดวงแดแหว่งเว้า ดิ่งดวงฤดี ให้ผาตรอมใจฝังจม
         G      Am       G
ใต้แสงดวงเดือน เลื่อนลอยล่องลำตะคอง
                 Em      Bm      Am
จากแล้วเหลียวมอง ผางามเขาล้อมน้อมก้ม กราบภูผา
  Bm         Am                           G
ฉันมาพร้อมความระทม เอาความตรอมตรม ซ้ำจมที่ผมตรอมใจ
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size