คอร์ดเพลง ไม้ใบ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญตื่นแต่เช้า สาวเจ้าปราดเปรียว เดินคนเดียวไปไร่ของนาง

เจอใบไม้ วางบนเส้นทาง ปลายมันชี้ ไปทางไร่เธอ

บอกให้รู้ ว่ามีคนรอ

เธอตอบรับ แทนคำพูดจา เอาใบไม้ วางบนเส้นทาง

ไร่ของฉันไม่ไกลเกินหวังคงรู้ทางที่จะไปหา จะมวนยาดีดีไว้ต้อน

แดด ก็สวย.. สาวเจ้า ก็ใส..งาน หนักหนา เวลาเจ้าอาย

หลบตายิ้ม ให้ดอกไม้บาน ริมลำธารที่เธอว่ายวน

เมื่อได้พบแล้วลืมไม่ลง.

อันความรักไม่มีภาษาดินและฟ้าเห็นใจเถิดหนอ

เอาลำธารที่เธอว่ายรอเป็นเรือนหอให้ปลาอิจฉา

เอาไร่นาเรามารวมกัน 

แดด ก็สวย..สาวเจ้า ก็ใส.. งามหนักหนา เวลาเจ้าอาย 

หลบตายิ้มให้ดอกไม้บาน ริมลำธารที่เธอว่ายวน

เมื่อได้พบแล้วลืมไม่ลง

อันความรัก ไม่มีภาษา ดินและฟ้า เห็นใจเถิดหนอ

เอาลำธาร ที่เธอว่าย รอ เป็นเรือนหอ ให้ปลาอิจฉา

เอา ไร่นา เรามารวมกัน. อันความรัก ไม่มีภาษา

ดินและฟ้า เห็นใจเถิดหนอ เอาลำธาร ที่เธอว่าย รอ

เป็นเรือนหอ ให้ปลาอิจฉา เอา ไร่นา เรามารวมกัน
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size