คอร์ดเพลง เมาคลีล่าสัตว์ ลูกเสือและยุวกาชาดC
เมาคลีล่าสัตว์ เมาคลีล่าสัตว์

ฆ่าแชร์คาน ฆ่าแชร์คาน

ถลกหนังมัน ออกมาหมด

ถลกหนังมัน ออกมาหมด

มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย

        C
เมาคลีล่าสัตว์ เมาคลีล่าสัตว์

ฆ่าแชร์คาน ฆ่าแชร์คาน

ถลกหนังมัน ออกมาหมด

ถลกหนังมัน ออกมาหมด

มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย

        C
เมาคลีล่าสัตว์ เมาคลีล่าสัตว์

ฆ่าแชร์คาน ฆ่าแชร์คาน

ถลกหนังมัน ออกมาหมด

ถลกหนังมัน ออกมาหมด

มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย

        C
เมาคลีล่าสัตว์ เมาคลีล่าสัตว์

ฆ่าแชร์คาน ฆ่าแชร์คาน

ถลกหนังมัน ออกมาหมด

ถลกหนังมัน ออกมาหมด

มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size