คอร์ดเพลง ต่อไปนี้ เขียนไขและวานิช[Intro] / C / Em / Am / F / (2Times)

C  Em Am  F
ต่อไปนี้.. เธอ.. คงไม่ต้องไปกับฉัน 
C  Em Am  F
ต่อไปนี้.. เรา.. คงคุยกันน้อยลง
C   Em    Am    F
ก็ความรัก.. ของเรา.. เธอทิ้งมันไว้ที่ฉัน
 C    Em       Am   F
เพียงลำพัง.. เพียงลำพัง.. เราไม่ต้องไปด้วยกัน

[Instru] / C / G/B / Am / F / (2Times)

C  Em Am   F
ต่อไปนี้.. เธอ.. คงไม่ต้องไปกับฉัน
C  Em Am   F
ต่อไปนี้.. เรา.. คงคุยกันน้อยลง
C   Em    Am    F
ก็ความรัก.. ของเรา.. เธอทิ้งมันไว้ที่ฉัน
 C    Em       Am   F
เพียงลำพัง.. เพียงลำพัง.. เราไม่ต้องไปด้วยกัน
 C   Em       Am   F
เพียงลำพัง.. เพียงลำพัง.. เธอไม่ต้องไปกับฉัน

[Instru] / C / Em / Am / F / (4Times)

C  Em Am   F
ต่อไปนี้.. เธอ.. คงไม่ได้ไปกับฉัน
C  Em Am   F
ต่อไปนี้.. เรา.. คงคุยกันน้อยลง
C   Em    Am   F
ก็ความรัก.. ของเรา.. เธอทิ้งมันไว้ให้ฉัน
 C   Em       Am   F
เพียงลำพัง.. เพียงลำพัง.. เราไม่ต้องไปด้วยกัน
 C    Em       Am   F
เพียงลำพัง.. เพียงลำพัง.. เธอไม่ต้องไปกับฉัน

C  Em   Am   F
 ลำพัง.. ลำพัง.. เราไม่ต้องไปด้วยกัน
C Em   Am   F
 ลำพัง.. ลำพัง.. เธอไม่ต้องไปกับฉัน

[Instru] / C / Em / Am / F / (2Times) / C / 

เราไม่ต้องไปด้วยกัน
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size