คอร์ดเพลง กลับมาอยู่กลางใจเธอ เบิร์ด ธงไชย== เนื้อเพลง กลับมาอยู่กลางใจเธอ ==

หลังจากวันนั้น จากวันที่เราไกลห่างแม้จะผิดหวังฉันยังไม่ลืมสัญญา

จะกลับมาอย่างคนที่คุ้นเคยกันยังผูกพันแม้จะนานเพียงใด ตัวจากไป
ในหัวใจยังคอย จะกลับมาอีกสักครั้ง

* ฉันกลับมาแล้ว และยังไม่ลืมทุกอย่างฉันกลับมาอีกครั้ง เหมือนดัง
เคยสัญญา

** กลับมายืนอยู่เคียงคู่ ทุกคืนวัน มาผูกพันร่วมฝันกันไป เตรียม
จิตใจไว้ทุกเวลา

จะกลับมาอย่างเดิม

( ซ้ำ * )

*** กลับมายืนอยู่เคียงคู่ ทุกคืนวัน มาผูกพันร่วมฝันกันไปเตรียม
จิตใจไว้ทุกเวลา จะกลับมา จะกลับมาอยู่กลางใจเธอ

( ซ้ำ *** )
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size