คอร์ดเพลง สนิทกัน เบิร์ด ธงไชย== คอร์ดเพลง สนิทกัน ==

* [ญ] อิทสะบูสะบูสะบ้า อิทสะบ้าสะบ้ากายา อิทกายากายาตั้งยี่
อิทตั้งยี่ตั้งยี่ตั้งไข่ อิทตั้งไข่ตั้งไข่ตั้งหม้อ อิทตั้งหม้อตั้งหม้อตั้งโต๊ะ
อิทตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะ ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะ

[ช] ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ
ชิดเชื้อชิดเชื้อชิดเชื้อชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ 
ชิดชิดชิดชิดชิดชิด

** [ช] เอาว่าสนิท กันจนเพลิน ถ้าเกิด มองตาเมื่อไรเดินผ่าน 
ชูมือไวๆ จะว่าไหมถ้าขอเรียกเอ็งกับข้า

*** [ญ] ไม่ว่ากัน น่า

**** [ช]และถ้าสนิท กันจนกลม ตากแดด กินลมกันมา พับผ่า 
เกินพรรณนาจะว่าไหม ถ้าเอ็งกับข้าจะรักกัน

***** [ญ]ไม่ว่าไร ย่ะ ใครสักคน ที่ฝากดวงใจยามทุกข์ทน ช่วยเป็น
แรงพลัง ให้สู้ไป ใครหนอใคร จะสุขจะทุกข์จะคู่ไป จะเป็นใคร 
ที่ไหนไม่ได้เลย

[ช] เดินดงตามสไตล์ เดินคนเดียวเซ็งจะตาย เบื่อเสียงไก่เสียงนก
เสียงกา นอนแหงนหน้าบนหลังคา พัดลมก็ไม่มีส่ายหน้า คนอย่าง
ข้ามันไม่เอาไหน พอกันทีจับคันไถ 

****** อยากมีใครมาอยู่ตรงนั้น คันตรง ไหนข้าเกาตรงนั้น เอ้าคัน
ตรงไหน ข้าเกาตรงนั้นเอ็งปวดตรงไหนข้า เป่าตรงนั้น

[ญ] โน โน โน โน

( ซ้ำ **, ***, ****, ***** )

[ช] เรียกยากเรียกเย็น เรียกมาลีเรียกแครอล เรียกลำใยนะไม่ค่อย
จะเป็น ภาษาปะกิตข้าไม่กระดิก ฟุตฟิตโฟไฟว์ข้าไม่เข้าใจ
แต่มีเพลงหนึ่งพอฟังได้เรื่อง เบ่บ๊งเบ่เบ้ร้องกันทั้งเมือง เดี๋ยวคุณ 
เดี๋ยวผม ประเดี๋ยวก็ท่าน เดี๋ยวอีฮั้น ฟังยังไง ข้าฟังไม่มันส์
พอกันทีเอางี้ได้ไหม 

( ซ้ำ ****** )

[ญ]โน โน โน โน

( ซ้ำ **, ***, **** )

[ญ] ไม่ว่าไร ย่ะ 

( ซ้ำ * )

ใครสักคน ที่ฝากดวงใจยามทุกข์ทน ช่วยเป็นแรงพลัง ให้สู้ไป

[ช] อยู่นี่ไง

[ญ] ใครหนอใคร จะสุขจะทุกข์จะคู่ไป จะเป็นใครที่ไหนไม่ได้เลย

[ช] เอาว่าสนิท กันจนเพลิน ถ้าเกิด มองตาเมื่อไรเดินผ่าน ชูมือไวๆ
จะว่าไหม ถ้าขอเรียกเอ็ง กับข้า

[ญ] ไม่ว่ากันน่า

( ซ้ำ **** )

[ญ]ไม่ว่าไร ย่ะ

( ซ้ำ **** )

[ญ] ไม่ว่ากันน่า

( ซ้ำ **** )

[ญ]ไม่ว่าไร ย่ะ

[ช] ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ
ชิดเชื้อชิดเชื้อชิดเชื้อชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ ชิดเชื้อ 
ชิดชิดชิดชิดชิดชิด
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size