คอร์ดเพลง สายใยแผ่นดิน เบิร์ด ธงไชย== เนื้อเพลง สายใยแผ่นดิน ==

จากเส้นไหมที่แสนบอบบาง จากเศษฟางเศษใบไม้ธรรมดา
ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ได้มีคุณค่า ค่าของความเป็นไทย

จากชีวิตที่เคยมืดมน จากผู้คนที่ไม่เห็นหนทางไป ได้เติบโตอย่าง
เข็มแข็ง และมีวันนี้ได้ เพราะใครถ้าไม่ใช่เพราะแม่

* แม่คือผู้ให้ชีวิต อุทิศทั้งกายใจ เพื่อลูกของแม่ เหนื่อยยาก
สักเพียงไหน แม่ไม่เคยยอมแพ้ เพื่อลูกๆ ของแม่สุขสบาย

( ซ้ำ * )

แม่ตรากตรำเพื่อเราเรื่อยมา ไม่อยากให้แม่ต้องเหนื่อยล้าจนเกินไป
จากวันนี้ลูกจะขอ ดูแลแม่ด้วยหัวใจตลอดไป ด้วยรักและภักดี

** ทุกสายใยบางๆ จะถักทอร้อยกันเป็นหนึ่ง แด่แม่ผู้เป็นที่พึ่ง 
แม่ซึ่งเป็นเหมือนศูนย์รวมใจ

*** สานสายใยแผ่นดิน รักป่ารักน้ำรักความเป็นไทยตลอดไป 
เพื่อแม่ของเรา

( ซ้ำ **, *** )
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size