คอร์ดเพลง ลังกาพินธุ์ ไม้เมืองลังกาพินธุ์ ชื่อสกุลนครลำพูน
สืบตระกูลเจ้าผู้ครองนครเมินมา
เจ้าเมืองผู้บากบั่น พลิกฟื้นดินไร่นา
พุทธศาสนา รุ่งเรืองรอง

เจ้าเหมพินธุ์ ไพจิตร โสภิตดั่งทอง
เจ้าผู้ครององค์ที่แปดต่อเชษฐา
อุปราชคำหยาด บุตรเจ้าแม่คำจ๋า
ต้นตระกูลกู้ฟ้า ลังกาพินธุ์

ก่อด้วยทอง สืบด้วยทองร้อยปีผ่านมา
สกุลตรา ราชบพิตรสถิตสมัย
สายเลือดลังกาพินธุ์ยังสีทองอำไพ
ตราบเท่าฟ้าพิราลัย ใจคงรูปทอง

ก่อด้วยทอง สืบด้วยทองร้อยปีผ่านมา
สกุลตรา ราชบพิตรสถิตสมัย
สายเลือดลังกาพินธุ์ยังสีทองอำไพ
ตราบเท่าฟ้าพิราลัย ใจคงรูปทอง

เจ้าเจ็ดตน กู่ก้องดั่งฆ้องมนต์
แผ่กังวาลไพรสนก้องเกริกฟ้า
ทั่วสิบทิศ กิตติศัพท์ ร้อยปีผ่านพ้นมา
สืบรักษาคงค่า ลังกาพินธุ์
ทั่วสิบทิศ กิตติศัพท์ ร้อยปีผ่านพ้นมา
สืบรักษาคงค่า ลังกาพินธุ์
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size