คอร์ดเพลง ล้านนาไทย ไม้เมือง

ศิลปิน: ไม้เมือง
78 views


น้ำทิพย์เจือโลหิต ของสามกษัตริย์ตรา
ฮ่วมดื่มน้ำสัตยา ทรงทำสัตย์ปฏิญาณ
ฮื่อลูกหลาน ได้สุข ฮ่มเย็น
พญามังรายเจ้า พ่อขุนรามคำแหง พ่อพญางำเมือง
ฮ่วมสร้างเวียงธานี นพบุรี ศรีนครพิงค์

* ฮื่อละเว้นก๋านศึกสงคราม ผูกไมตรีปรองดอง เชียงแสนเขลาง
สุโขทัย หริภุญชัย พะเยาเวียงกุมกาม


แว่นแคว้นแดนล้านนาไทย สืบเจ่นไป ใต้ธงสยาม
กู้สายน้ำแม่ปิงงาม เจ็ดร้อยกว่าเข้ายาม เลิศล้ำ ล้านนาไทย

(ซ้ำ *)

ไหว้สา จาวล้านนาไทย บ่ ดีอาย ตี้เป็นคนเมือง
สืบสานงานศิลป์ลือเลื่อง อู้ภาษากำเมือง เรืองล้ำ ล้านนาไท
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size