คอร์ดเพลง สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพ่อ D2B

ศิลปิน: D2B
อัลบั้ม: DB2B (Dan&Beam To Big)
12 views


ท้อก็ห้ามอ่อนแอ แพ้ก็ห้ามถอดใจ
ไม่ยอมให้ลูกรับรู้ว่าผิดหวัง
ขอแค่ลูกสุขกาย เรื่องใดก็ทำได้ทุกอย่าง
พร้อมประคองทุกทางที่ลูกล้มลงไป

เมื่อไรที่เห็นว่าลูกเจ็บกาย พ่อยิ่งร้าวใจกว่า
ภาวนา ให้เจ็บแทนเองได้ไหม

สิ่งมีชีวิตเล็กๆแต่รักช่างกว้างใหญ่
สิ่งมีชีวิตที่ใจเปี่ยมไปด้วยความหวังดี
มืออุ่นอุ่นที่คุ้นใจ มือผู้ชายคนนี้
ล้ายังไงก็พร้อมยินดีกอดไว้
สิ่งมีชีวิตที่คอยห่วงใยไม่เหินห่าง
สิ่งมีชีวิตที่ยังแอบยิ้มเมื่อลูกยิ้มได้
ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ทน รักไม่เคยหล่นหาย
จนกว่าวันสุดท้ายที่พ่อสิ้นลม

แม้ไม่พูดออกมา พูดว่ารักสักคำ
ทุกการกระทำก็ฟ้องมากกว่านั้น
ทุกๆเรื่องหนักใจ ไม่เคยแสดงว่าไหวหวั่น
ลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดของหัวใจ

เมื่อไรที่เห็นว่าลูกเจ็บกาย พ่อยิ่งร้าวใจกว่า
ภาวนา ให้เจ็บแทนเองได้ไหม

สิ่งมีชีวิตเล็กๆแต่รักช่างกว้างใหญ่
สิ่งมีชีวิตที่ใจเปี่ยมไปด้วยความหวังดี
มืออุ่นอุ่นที่คุ้นใจ มือผู้ชายคนนี้
ล้ายังไงก็พร้อมยินดีกอดไว้
สิ่งมีชีวิตที่คอยห่วงใยไม่เหินห่าง
สิ่งมีชีวิตที่ยังแอบยิ้มเมื่อลูกยิ้มได้
ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ทน รักไม่เคยหล่นหาย
จนกว่าวันสุดท้ายที่พ่อสิ้นลม

สิ่งมีชีวิตเล็กๆแต่รักช่างกว้างใหญ่
สิ่งมีชีวิตที่ใจเปี่ยมไปด้วยความหวังดี
มืออุ่นอุ่นที่คุ้นใจ มือผู้ชายคนนี้
ล้ายังไงก็พร้อมยินดีกอดไว้
สิ่งมีชีวิตที่คอยห่วงใยไม่เหินห่าง
สิ่งมีชีวิตที่ยังแอบยิ้มเมื่อลูกยิ้มได้
ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ทน รักไม่เคยหล่นหาย
จนกว่าวันสุดท้ายที่พ่อสิ้นลม
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size