คิลปิน : GGUNX x NTK NATTAKIT x PATH DIZ x pY-1 x TaeKyS (Prod.By John Luna)

Chords & Tabs: 1
GGUNX x NTK NATTAKIT x PATH DIZ x pY-1 x TaeKyS (Prod.By John Luna)