คอร์ดเพลง เวลา Silly Fools

ศิลปิน: Silly Fools
อัลบั้ม: ไอ.คิว. 180
450 views


Bb              Gb Bb                      Gb
ใช้สิ่ง ที่กำลังเรียกว่าเวลา ฉันไม่เคยจะคิดว่าเวลาจะต้องผ่านไป
Bb                    Gb Bb              Gb
ไม่ เคย มองตัวเราเองที่เปลี่ยนไป แล้วเวลาก็เช่น มันไม่คอยใคร

มันไม่คอย

[Instru] / Bb / B/ Gb / G / Eb / E / ( 4 Times )

Ab    Gb      Dbsus2 E     Gb Ab     Gb     E
* เวลา ที่หายไป ต้องเสียใจ   เสียใจ    เวลา สลายไป อย่าโทษ
       Gb Ab    Gb     Dbsus2 E Gb   Ab  Gb
ฉัน อย่าโทษ เวลา ที่หายไป ต้องเสียใจ   เสียใจ เวลา สลายไป

E            Gb Bb                    Gb Bb
อย่าโทษฉัน อย่าโทษ เงา ที่ตามตัวเราทันยังเปลี่ยนไป ดวงจันทร์
                   Gb  Bb               Gb Bb
และตะวัน สักวันมันต้องหายไป ฉันคิดเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมาและพบ
                   Gb
ว่าเวลา ทำทุกสิ่งนั้น เปลี่ยนไป

[Instru] / Bb / B / Gb / G / Eb / E / ( 4 Times )

( ซ้ำ * )

[Instru] / Ab / Gb / Fm / E/ Gb / Ab / Gb / E / Gb /
เปลี่ยนคีย์ (-/+)
Font Size