คิลปิน : Syam

Chords & Tabs: 4
4 หนุ่ม Syam (ไซแอม) ประกอบด้วย นาญ - ชำนาญ เขม่นจันทร์ (ร้องนำ) เอก - เอกชัย ลาดเลาดี (กีต้าร์) ต้อม - สุริยฉาย ทองนุช (กีต้าร์เบส) และ ต้น - นรา ภูศิริ (กลอง) พร้อมแล้วกับงานเพลงชุดแรกที่ใช้ชื่อว่า สบายบุรี ซึ่งเปิดตัวด้วยเพลงเร็ว เรี่ยมเร้เรไร และเพลงช้า เกินใจจะอดทน