อัลบั้ม : รักยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่ง by โบ สุนิตา

Chords & Tabs: 4
โบ สุนิตา อัลบั้ม ชื่อ รักยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่ง วางแผง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2544