อัลบั้ม : เติ้ง ลี่ จวิน by เติ้ง ลี่ จวิน

Chords & Tabs: 3
เติ้งลี่จวิน