อัลบั้ม : Single-ปราโมทย์ by ปราโมทย์ วิเลปะนะ

Chords & Tabs: 10
ปราโมทย์เคยเป็นนักร้องนำวง Folk Song ของวิทยาลัยอาชีวะศึกษาธนบุรีสมัยเรียน ปวส. ซึ่งเป็นตัวแทนวิทยาลัย ได้ร่วมประกวดงานประชุมองค์การวิชาชีพและแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 4 ปี 2540 ระดับประเทศ ที่จัดขึ้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้นเขาก็ย้ายมาเรียนปี 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โมทย์ได้แอบมองผู้หญิงคนหนึ่งด้วยความรู้สึกพิเศษ โมทย์จึงแต่งเพลงให้เธอคนนั้น และเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงแค่บอกว่ารักเธอ