อัลบั้ม : King Size by Silly fools

Chords & Tabs: 10
King Size เป็นชื่ออัลบั้มเพลงชุดที่ห้าของวงดนตรี ซิลลี่ ฟูลส์ มีการวางแผงถึง 3 ครั้ง วางแผงครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547