Genre: คอร์ดเพลงล้านนา

# คอร์ดเพลง คิลปิน
1. ม่วนขนาด จรัล มโนเพ็ชร
2. รางวัลแด่คนช่างฝัน จรัล มโนเพ็ชร
3. สาวมอเตอร์ไซค์ จรัล มโนเพ็ชร
4. คิดถึงบ้าน จรัล มโนเพ็ชร
5. มิดะ จรัล มโนเพ็ชร
6. มะเมี๊ยะ จรัล มโนเพ็ชร
7. ล่องแม่ปิง จรัล มโนเพ็ชร
8. คนสึ่งตึง จรัล มโนเพ็ชร
9. ฮานี้บ่าเฮ้ย จรัล มโนเพ็ชร
10. บ้านบนดอย จรัล มโนเพ็ชร
11. สาวเชียงใหม่ จรัล มโนเพ็ชร
12. พี่สาวครับ จรัล มโนเพ็ชร
13. ลืมอ้ายแล้วกา จรัล มโนเพ็ชร
14. ผักกาดจอ จรัล มโนเพ็ชร
15. เสเลเมา จรัล มโนเพ็ชร
16. ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพ็ชร
17. อุ้ยคำ จรัล มโนเพ็ชร
18. สาวมอเตอร์ไซค์ จรัล มโนเพ็ชร
19. คนสึ่งตึง จรัล มโนเพ็ชร
20. พี่สาวครับ จรัล มโนเพ็ชร