คิลปิน : แว่นใหญ่ Wanyai

Chords & Tabs: 5
โอ แว่นใหญ่ หรือ โอฬาร ชูใจ ศิลปินเดียวในนาม Wanyai แว่นใหญ่ ได้ส่งเพลงเพราะๆ เอาใจแฟนๆ มาอย่างต่อเนื่อง